Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen

Op de website van Techniek Tastbaar www.techniektastbaar.nl) zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Disclaimer

Techniek Tastbaar heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Techniek Tastbaar staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Techniek Tastbaar aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Techniek Tastbaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.
Techniek Tastbaar garandeert evenmin dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert. Op deze website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Techniek Tastbaar niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Techniek Tastbaar wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.
Wij adviseren u om alle informatie waarvan u gebruik wilt te maken, zelf op juistheid te controleren.

Copyright

Techniek Tastbaar, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Techniek Tastbaar, de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Linken

Linken en verwijzen naar de pagina’s van techiektastbaar.nl op internet mag altijd. De redactie stelt het op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.

als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.