Techniek Tastbaar is een event dat we in opdracht uitvoeren in samenwerking met een voor dat betreffende event samengesteld projectteam. Meestal wordt de opdracht gegeven door een school en/of een regio van Sterk Techniek Onderwijs. In het projectteam nemen bij voorkeur een teamleider, decaan of techniekdocent plaats van de school. Daarnaast een vertegenwoordiger vanuit de PO koepel, iemand wellicht vanuit de desbetreffende gemeente en 1 of 2 ondernemers uit de regio. John van Mierlo en Petra Lambert dragen zorg voor de projectleiding en zetten het tijdspad en de daarin te verrichten taken in samenwerking met het projectteam uit. Meestal vindt het event plaats in een vmbo school met technische profielen en organiseren we het op een vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur. We nodigen alle leerlingen uit van 10-14 jaar.

Leerkrachten, mentoren en decanen zijn natuurlijk ook welkom bij Techniek Tastbaar. Zo krijgen zij een actueel beeld van de mogelijkheden voor de leerlingen bij technische bedrijven in de regio.  De organisatie van Techniek Tastbaar kan hulp bieden bij het voorbereiden van het bezoek aan de dag door voorbeelden van LOB opdrachten te delen. Vaak ontstaan er mooie contacten met het regionale bedrijfsleven waaruit o.a. snuffel- stages, gastlessen, werkopdrachten en bedrijfsbezoeken een vervolg kunnen zijn.

Hoe werkt het? Hoe kan je mee doen?

Zodra we van start gaan met de organisatie van Techniek Tastbaar worden alle VO scholen (meestal de STO regio) en PO scholen (in een cirkel van 10 km) in de omgeving daarvoor uitgenodigd. Meestal is 1 van de VO scholen host en zijn er meerdere VO scholen, dan rouleren we per jaar. Wil je als VO school zelf dit event organiseren, neem dan gerust contact met ons op. Bekijk ook ons programma van evenementen om te zien of er bij je in de buurt wellicht al een event op de planning staat.

Contact

7 werelden van Techniek

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is het een hele uitdaging om een beeld te krijgen van de baan- en opleidingsmogelijkheden in de techniek. Om ze te helpen hebben we de diverse bèta en technieksector opgedeeld in 7 afgebakende domeinen: de 7 werelden van techniek. Aan de hand van deze 7 werelden kun je een aantrekkelijk en realistisch beeld geven van leren en werken in de bèta en techniek, waarbij rekening is gehouden met de verschillende drijfveren, talenten en interesses van jongeren. Zo ontdekken leerlingen dat de wereld van techniek heel breed is en meer omvat dan ze in eerste instantie misschien denken.  De 7 werelden van techniek zijn:

Mens & Gezondheid

In de wereld van Mens & Gezondheid draait alles om mensen vitaler en gezonder te maken. Mét behulp van de nieuwste technische toepassingen. In deze wereld werkt men aan het ontwerpen, maken, onderhouden en bedienen van medische apparaten en hulpmiddelen. Bekijk de video van deze wereld.

Energie, Water & Veiligheid

In de wereld van Energie, Water & Veiligheid werken mensen met technische kennis hard aan het oplossen van de problemen van onze aarde zoals luchtvervuiling, en de gevolgen van het veranderende klimaat. In deze wereld zet men zich in voor het veilig en gezond houden van de aarde, het milieu en onszelf. Bekijk de video.

Voeding & Natuur

In de wereld van Voeding & Natuur is de grote uitdaging om de steeds groeiende wereldbevolking van genoeg en gezond voedsel te blijven voorzien. Én tegelijkertijd te zorgen dat het in balans met de natuur gebeurt. Hier draagt iedereen bij aan een betere wereld. Bekijk de video van deze wereld.

Wonen, Werken & Verkeer

Wereldwijd moeten we met steeds meer mensen wonen, werken en ons verplaatsen in een krappe ruimte. In de wereld van Wonen, Werken & Verkeer wordt aan deze uitdaging voor de toekomst gewerkt. Bekijk de video.

Ontwerp, Productie & Wereldhandel

In de wereld van Ontwerp, Productie & Wereldhandel bedenken, ontwerpen, maken en verkopen we producten en diensten die de wereldeconomie draaiende houden. Om alles op te slaan en te vervoeren zijn mega-magazijnen, vliegvelden en havens nodig. In deze wereld vertrouwt men hiervoor op techniek. Op deze manier wordt er in deze wereld bijgedragen aan de handel over de hele wereld. Bekijk de video.

Digitaal, Media & Entertainment

In de wereld van Digitaal, Media & Entertainment realiseert iedereen zich dat bijna alles in ons dagelijks leven verloopt via mobiel of computer. En dat we op allerlei manieren steeds meer digitaal met elkaar verbonden zijn. Dat betekent wel dat dit veilig moet kunnen: volop werk voor digi-specialisten dus. Bekijk de video van deze wereld.

Hi-tech & Science

In de wereld van Hi-tech & Science wordt voortdurend naar de grenzen van techniek gezocht. En is het de uitdaging om daar zelfs overheen te gaan. In deze wereld werkt iedereen aan nieuwe ideeën die de wereld kunnen veranderen. Bekijk de video.